Sabina Marov

Sabina Marov studirala je Arhitekturu na Sveučilištu u Ljubljani, fokusirajući se na Urbanu obnovu 2016. na rimskom Sveučilištu Roma Tre. Od 2017. godine radi kao arhitekt suradnik i grafički dizajner u Rijeci. Teme njenog stručnog te političkog djelovanja su: održivi razvoj, pametni gradovi, zaštita kulturne i prirodne baštine, upravljanje državnom imovinom te stambena politika.

Članica je Mosta te sudjeluje u radu Glavnog odbora stranke. U timu “Vjerujemo” idejni je tvorac koncepta i vizualnog identiteta kampanje te suradnik programskog tima u dijelu koji se tiče prostornih i infrastrukturnih projekata u Rijeci. Ujedno je i voditeljica Digitala.