Ana Đorić

Ana Đorić diplomirani je psiholog i studentica doktorskog studija Psihologije na Sveučilištu u Rijeci. Radila je kao stručni suradnik u Centru za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje je stekla iskustvo rada na projektima unapređenja sustava upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima te sudjelovala u brojnim znanstveno – istraživačkim projektima u raznim područjima psihologije. Kao asistent na Odsjeku za psihologiju u Rijeci sudjelovala je u izvođenju nastave te provodila znanstvena istraživanja iz šireg područja organizacijske psihologije. Njezin fokus, kako praktični, tako i istraživački, usmjeren je na pravednost na radnome mjestu i njezin utjecaj na zdravlje, motivaciju, radni učinak i zadovoljstvo zaposlenika. Govori četiri strana jezika. U timu Vjerujemo djeluje kao voditelj programskog tima.